Velkommen til Storlogen af Danmark

Af Gamle Frie & Antagne Murere
Or: København

Frimureri

Frimureriets formål er at skabe en bedre verden for alle mennesker, og lære ethvert medlem af en frimurerloge, at være frimurer. For at opfylde dette formål, hjælper frimurerne hvor de kan og forsøger at forbedre sig selv. Vi kalder os frimurere, fordi frimureren bør have en tankevirksomhed som er fri for fordomme og forudfattede meninger, og fordi vi bruger symboler hentet fra bygningskunsten til beskrive det som ikke kan siges med ord. At være rigtig frimurer er et ideal, et mål om du vil, som intet menneske her på jorden kan opfylde.

Storlogen

Storlogen af Danmark af Gamle Frie & Antagne Murere blev oprindeligt konstitueret den 14. april 1929 som et samarbejde mellem "Stororienten af Danmark og Norden" og "Den Danske Stororient af Gamle Frie & Antagne Murere".

Storlogen af Danmark af Gamle Frie & Antagne Murere" arbejder efter De Gamle Landemærker (The Ancient Landmarks). Det betyder blandt andet, at:

 • Adgangen til at blive frimurer står åben for enhver mand af moden alder og gode sæder, uden hensyn til hans nationalitet, race, religion, politiske opfattelse og stand eller stilling i det borgerlige samfund
 • Frimureren er forpligtet til, altid at adlyde sin samvittighed. Ved at gøre dette vil han aldrig være en tåbelig gudsfornægter
 • Frimurerens arbejde sker til ære for "Verdens Store Bygmester"
 • Frimureren er forpligtet til, altid, at adlyde lovene i det land han måtte befinde sig i
 • Storlogen af Danmark af Gamle Frie & Antagne Murere har på nuværende tidspunkt ingen officielle kontakter til "Den Danske Frimurerorden" på Blegdamsvej i København, der arbejder efter et svensk, rent kristent system.

  Systemet Storlogen af Danmark

  Systemet Storlogen af Danmark kan genkendes af enhver Johannesfrimurer og er bygget over ritualet Ritus Hauniensis, men senere tillagt andre ritualer primært fra York Ritus. Systemet fremstår med mange detajler således som frimureri blev praktiseret i England, Skotland og Irland i begyndelsen af 1800-tallet. Enhver der søger optagelse i en loge under Storlogen af Danmark skal vide, at systemets 2. grad består af Svendegraden og graden MMM. Kapitlet, som består af Excellence mester og Kongelig Buemester er delt i to uafhængige niveauer, og Kapitlet arbejder med suveræne beføjelser fra Storlogen af Danmark. Følgende niveauer kendetegner Storlogen af Danmark: Lærling, Svend, Mærke Mester Murer (MMM), Mestermurer, Installeret Mester, Excellence Mester og Kongelig Buemester.

  Højgrader

  Storlogen af Danmark tillader sine medlemmer at deltage i højgradssystemer, for så vidt disse ikke gør krav på medbestemmelse i logerne under Storlogen af Danmark. Et sådan system er for eksempel "Stororienten af Danmark af Gamle Frie & Antagne Murere", der arbejder efter det skotske 33. grads system.

  Internationalt

  Storlogen af Danmark arbejder efter det gamle engelske York Rite og har i dag forbindelse med storloger over hele verden. Storlogen er medlem af den internationale storloge-sammenslutning C.L.I.P.S.A.S.