Instruktionslogen Adoniram til De Tre Tau Nr. 0

Logens dannelse

Ud over almindelige loger, med det arbejde som her udføres, er der i 1931 etableret en instruktionsloge, som arbejder tre til fire gange om året. Formålet her er, at analysere og søge at forklare den symbolske betydning af frimurernes ceremonier og ritualer.

Logens formål

Blandt de emner der kan tages op her er, Frimureriets historie, dets oprindelse og formål og dets betydning i vor tid og i fremtiden.

Vi kan udtrykke det på den måde, at vi har overtaget en, sansynligvis, flere tusind år gammel arv om forholdet mellem det materielle og det åndelige - en arv vi føler os forpligtet til at videregive.

Men det må understreges, at der ikke findes nogen endegyldig facitliste, arbejdet består af analyse og debat.

Endvidere kan instruktionslogen, hvis det ønskes, være andre loger behjælpelig med en bedømmelse af ritualernes korrekte udførelse.

Mødedage & Kontigent

Instruktionslogen afholder normalt sine møder på den femte tirsdag i de måneder der har fem tirsdage.

Alle frimurere der er tilknyttet Storlogen af Danmark kan deltage i mødet, men embedsmænd og medlemmer af logen skal alle være af graden Installeret Mester.

Kontingent er p.t. kr. 25,- om året.