Spørgsmål & Svar

Findes der en loge som styrer hele verdens frimurere?
Nej - hver loge administreres efter regler som er bestemt i det land eller det nationale område logen befinder sig i.
Kan frimurere melde sig ud?
Frimurere ser gerne, at et medlem forbliver frimurer med et eller andet tilhørsforhold til logen, men vil aldrig modsætte sig at en broder melder sig ud.
Er frimurere forpligtet til, at hjælpe hinanden økonomisk?
Der er ingen pligt til at hjælpe. Al hjælp fra en broder til en anden er fuldstændig frivillig, og ændrer intet i forholdet til logen.
Hvorfor må kvinder ikke deltage?
Indenfor frimureriet findes både mandeloger, kvindeloger og fællesloger. Normalt må kvinder ikke komme i en mandeloge, og mænd ikke i en kvindeloge. Reglen fortaber sig i historiens mørke, idet der intet er i ritualet som giver grund til sådan en regel. Til hverdag er det praktisk, at være adskilte køn, idet mænd og kvinder agerer meget forskelligt ved afvikling af ritualer.
Skal man som frimurer gå med kjole og hvidt?
Hos Storlogen af Danmark er det ikke et krav. Vi ser helst, at der bæres mørke benklæder og lys skjorte på logeaftenen, men da vi bruger overtræksbeklædning i logen betyder det ikke så meget havd der bæres under.
Er det ikke svært, specielt for sin kone, at holde hemmeligt havd der foregår?
I virkeligheden må du tale om det meste af det som foregår i logen, og er din kone meget interesseret, kan du henvise til dit bibliotek, som ofte har litteratur om mange af de ting som ritualerne drejer sig om. Det er frimurerritualet og dets udførelse som skal forties, ikke den lære som er afledt af ritualet.
Kommer jeg ud i noget som er ulovligt / umoralsk set med samfundets øjne?
Der sker intet i logen som er i strid med Danmark love. Hverken juridisk eller moralsk, men det skal indrømmes, at nogle religiøse sekter ikke bryder sig om frimurere.
Hvorfor er der så meget hemmelighedskræmmeri?
Hemmeligholdelsen af frimurenes ritualer sker i dag primært af hensyn til den oplevelse der ligger i, ikke at have forudfattede meninger. Det skal også tilføjes, at frimurere i mange lande stadig er ugleset. Totalitære stater og fundamentalistiske religiøse holdninger ser helst frimurere forbudt. Hemmeligholdelsen er med til at beskytte alle frimurere, ikke kun i Danmark hvor der ingen farer er.
Jeg er kristen - strider frimureriet mod dette?
Set fra en frimurers synspunkt, er der intet som strider mod kristendommens grundlæggende lære. Idet Frimureriet er baseret på det grundlæggende for alle religioner, kan alle religiøse opfattelser mødes i logen. At være frimurer kan dog ikke erstatte medlemsskabet af f.eks. en kristen kirke. Logen kan kun give en dybere forståelse af kirkens lære og menneskets forhold til det guddommelige.
Er der mødepligt?
Ja - som princip. For at få det største udbytte af frimurenes ritualer, skal du møde hver gang. Der kan dog være mange årsager til at melde fra til en logeaften, og det er naturligvis helt legalt.
Er der nogen der bestemmer over mig? Jeg har hørt, at frimureriet er udemokratisk.
Som ny i en loge, kan du ikke vælges til at administrere den. I begyndelsen kan du kun stille forslag til logens administration, som altid vælges blandt de ældste medlemmer. Det er derimod op til dig selv, at vælge den vej du ønsker at gå i din frimureudvikling. Når tiden er inde vil du også komme til at bestemme i logen, indenfor de rammer reglerne fastsætter. Reglerne for logen og dens medlemmer ligner dem som gælder for enhver anden forening i Danmark.