Medlemskab

Betingelser

For at blive frimurer i en loge under Storlogen af Danmark skal du være mand, fyldt 21 år og kunne vedkende dig, at der er en højere magt som styrer universet. Du skal udfylde et ansøgningsskema hvorpå der stilles nogle spørgsmål om, hvad du selv anser for din pligt som menneske. Du skal acceptere hemmeligholdelse af ritualerne og overholdelse af "De Gamle Landemærker".

Optagelsesproceduren

Trin 1
Du skal beslutte dig for at at blive Frimurer. Undersøg emnet og forskellige systemer. Spørgs hvis du kender en Frimurer. Det er din beslutning og det skal ske i dit tempo.

Trin 2
Udfyld og indsend en ansøgning. Det kan ske med gammeldags post eller via e-mail. (Ansøgning kan hentes længere nede på denne side eller rekvireres pr. e-mail).

Trin 3
Tag det roligt og vent. Efter indsendelsen bliver din ansøgning læste op for medlemmer af den loge du senere optages i. Hvis vi tror, at du vil have glæde af os og vice versa kontakter vi dig med henblik på en samtale.

Trin 4
Du får besøg af to medlemmer, og ved dette besøg kan du og din familie få svar på alle de spørgsmål I kan komme i tanke om. Besøgsudvalget vil samtidig vurdere om du kunne tænkes at blive skuffet, hvis du blev optaget. Der er jo stadig meget du ikke ved noget om. Det er vigtigt at dit fremtidige medlemsskab har forståelse i dit private forhold - og dit arbejde i Frimureriet afhænger deraf.

Trin 5
Så er der ventetid igen. Besøgsudvalget skal aflægge rapport, beslutning om dit medlemsskab skal træffes af logens medlemmer og der skal fastsættes en evt. dato for din Indvielse. Når beslutningen i logen er truffet får du et brev med denne beslutning.

Trin 6
Når du er accepteret som et kommende medlem og der er fastsat en dato for din Indvielse, vil du blive afhentet på et aftalt sted til aftalt tid, og bragt til logen. En Indvielse er en festaften- og en skelsættende begivenhed i enhver Frimurers liv. Du vil helt sikkert ikke fortryde oplevelsen af det smukke ritual, og dit første skridt ind i Frimureriets spændende verden. Du bliver bragt hjem inden kl. 24:00.

Hvad koster det

Omkostningerne ved at være frimurer vil typisk være omkring Kr. 750,- pr. kvartal. Dertil skal lægges Kr. 750,- i forbindelse med indvielser. Nogle loger mødes en gang om ugen. I forbindelse med logemøder vil der typisk være en udgift på Kr. 30 - 80,- for et måltid mad med drikkevarer, mens bidrag til velgørenhed er helt frivillig. Hertil skal du selvfølgelig lægge eventuelle udgifter til transport.

Påklædning

Vi har ikke nogen krav om, at du skal anskaffe dig en speciel og dyr dragt i forbindelse med logeaftenerne. Blot insisterer vi på, at du møder i mørke benklæder og lys skjorte, gerne med mørkt slips. En logeaften er en højtid, og en del af forberedelsen er den enkelte broders selv-iagttagelse.

Vi ser gerne at brødrene klæder sig nobelt og højtideligt, men vi insisterer ikke på en bestemt og ensrettet påklædning. Det skyldes, at vi alle over vor civile påpklædning bærer logedragt når logen åbnes og under mødet. Først når logen er lukket går vi alle til brodermåltidet.

Anmodning om optagelse

Hvis du ønsker et ansøgnings-skema tilsendt, så skriv til Storlogens adresse, eller send en e-mail. Du kan også hente ansøgnings-skemaet ved at klikke [her] og printe det ud. Når du har udfyldt det, sender du det blot til Storlogens adresse, og du vil høre fra os når din ansøgning er behandlet.

Du kan rekvirere et introduktionshæfte ved at skrive til en af de e-mailadresser der er opgivet