Logen De Tre Hamre nr.15

Mødested og kontaktoplysninger

De Tre Hamre nr. 15, Hvidovrevej 215, 2650 Hvidovre

Telefon: +45 xxxx xxxx >>>>>>>>>> e-mail: Se højre spalte

Besøg logens hjemmeside på : www.detrehamrenr15.dk

Logens historie

De Tre Hamre nr. 15 blev grundlagt den 10. september 1923, men fik fornyet sin konstitution den 20. marts 1932. Logen er den eneste i Danmark der arbejder efter det oprindelige danske laugsritual Ritus Hauniensis

Logens arbejde

Logen arbejder principielt alle årets måneder, men af praktiske årsager ligger arbejdet stille fra slutningen af juni til begyndelsen af september måned.

Logen holder sine møde på lige ugedage, og starter det egentlige logearbejde kl. 19:00 og slutter inden midnat, men inden et møde kan starte er der den del forberedelser hvilke betyder at mange medlemmer møder ca. en time tidligere for at deltage i disse forberelser og få snakket af.

Forpligtelser og rettigheder

Som medlem af af en loge er du forpligtet til at møde når du kan. Du skal udføre dit logearbejde så omhyggeligt og samvittighedsfuldt som det er muligt. Og du skal være loyal overfor den- eller de loger du er medlem af.

Du har ret til at være medlem af så mange loger du ønsker og har kræfter til. Hver enkelt loge arbejder suverænt med ansvar overfor sin Storloge, og du har en omfattende ret til at besøge andre loger og logesystemer hvis du ikke har noget udestående med nogen af dem. En loge har dog altid ret til at afvise et besøg hvis det ikke er bekvemt.